Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Regulamin


1.    Informacje wstępne:

  -  Sklep  – sklep  internetowy  RaceQuad.pl

      -  Regulamin – zasady świadczenia usług przez  sklep  internetowy  RaceQuad.pl

              -  Kupujący – osoba fizyczna lub  prawna, która składa zamówienie  w Sklepie

              -  Towar – produkty oferowane w Sklepie

              -  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawarta pomiędzy Sklepem a Kupującym,  

                 zgodnie z regulaminem.

 

2.       Postanowienia ogólne

            2.1  Sklep internetowy  RaceQuad.pl  prowadzi sprzedaż za pośrednictwem

                    internetu  , na podstawie niniejszego Regulaminu.

            2.2  Właścicielem sklepu jest firma PHU MAGRA Marek Grabowiec. Adres e-mail:

                  racequadshop@gmail.com. Firma wpisana do rejestru CEIDG ,NIP PL 821-100-51-22

                  Regon 710053515 Adres: 08-110 Siedlce ,ul. Łukowska 16

            2.3 . Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

                  Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

            2.4 . Ceny podane w Sklepie są cenami brutto ( zawierają podatek VAT)  lecz  nie  zawierają

                    kosztów dostawy  a  podawane są w złotych polskich.

            2.5  Cena z dnia zamówienia jest wiążąca  obie strony.

   3.      Zamówienia i płatności

           3.1  Zamówienia są przyjmowane całą dobę poprzez stronę    www.raceqaud.pl

           3.2  W celu złożenia zamówienia należy postępować zgodnie z instrukcją na stronie Sklepu.

           3.3  Warunkiem  realizacji  zamówienia jest rejestracja Klienta na stronie Sklepu i wpłata

                  kwoty wartości zamówienia  oraz  przesyłki przelewem na konto Sklepu.

           3.4  Konto Sklepu :     nr    56  1020  4476 0000 8002 0352 3883   PHU MAGRA Marek Grabowiec ,

                08-110   Siedlce , ul. Łukowska 16 

           3.5 W wypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep powiadomi Klienta drogą e-mail przed

                potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

   4.     Realizacja zamówienia  

         4.1   Czas realizacji zamówienia wynosi  dwa dni robocze od dnia wpływu należności na konto Sklepu.

        4.2  Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

        4.3   W przypadku braku wpłaty w ciągu 4 dni roboczych zamówienie zostanie anulowane.

        4.4  Klient jest zobowiązany do odbioru przesyłki. Koszt  ponownego wysłania ponosi Klient.  

        4.5 Potwierdzeniem sprzedaży jest faktura VAT.

        4.6  Zamówiony towar wysyłany jest poprzez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

 

5.   Reklamacje i zwroty

      5.1  Wszystkie towary zakupione w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

      5.2 Sklep wydaje  towar   bez wad. W wypadku stwierdzenia wady  z zastrzeżeniem  pkt. 5.4 do 5.7

          Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

     5.4  Reklamacji nie uwzględniamy gdy uszkodzenia i wady powstaną na skutek niewłaściwego i niezgodnego z 

          instrukcją  użytkowania, montażu , konserwowania  i  przechowywania  oraz wady powstałe na skutek 

         napraw, przeróbek  czy zmiany konstrukcji .

    5.5  Reklamacją nie są objęte  uszkodzenia  termiczne, mechaniczne i chemiczne.

    5.6  Reklamacji nie podlegają części ,które były lutowane. Prosimy  sprawdzać towar przed zlutowaniem.

    5.7   Reklamacji nie podlegają części  eksploatacyjne miedzy innymi śmigła i  akumulatory.

    5.8  Reklamacje rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zwracanego towaru.

   5.9 Klient ma prawo zwrócić  towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

        Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, kompletny, w fabrycznym

        opakowaniu oraz nie może nosić śladów eksploatacji.

   5.10  Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę w  terminie 7 dni od sprawdzenia towaru, na rachunek bankowy

         wskazany przez Klienta.

   5.11  Koszty zwrotu towaru obciążają Klienta.

   5.12  Adres, na który należy kierować  zwroty : PHU MAGRA Marek Grabowiec,ul. Łukowska 16 ,08-110 Siedlce

6. W sprawach nie uwzględnionych w Regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.

7. Płatności błyskawiczne

    7.1 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

    7.2 Dostępne formy płatności, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

    7.3 formy zwrotu środków m.in. w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek

         karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta 

         kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 13.08.2016 roku  .   Racequad.pl